Gmina Komarówka Podlaska informuje o realizacji projektu pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska”

23 lutego 2024

Gmina Komarówka Podlaska informuje o realizacji projektu pn.

„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska”

Zadanie  jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych

Nr Edycja9RP/2023/1330/PolskiLad

Dofinansowanie: 886 160,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 107 700,00 zł

W ramach projektu dokonamy wymiany 583 sztuk opraw oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych w Gminie Komarówka Podlaska, które są nieenergooszczędne, na nowe oprawy.

 

Data zawarcia umowy: 11.12.2023 r.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!