Gmina Komarówka Podlaska informuje o realizacji projektu pn. „Ochrona zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Komarówka Podlaska”

23 lutego 2024

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/11815/PolskiLad

obszar inwestycyjny: udzielenie dotacji

Dofinansowanie: 978 040,00 zł

Całkowita wartość zadania: 998 000,00 zł

 

W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków polegające na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w tym:

1.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, odtworzenie okien oraz renowacja drzwi zewnętrznych, odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych oraz malowanie zabytkowej kaplicy na cmentarzu w Brzezinach.

  1. Odnowa zabytkowej drewnianej dzwonnicy w Zespole Kościoła w Kolembrodach w tym renowacja stabilizacji konstrukcyjnej zabytku, odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych, wymiana pokrycia dachowego oraz prace renowacyjne ołtarza w zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kolembrodach.
  2. Odnowienie i uzupełnienie okładzin podłogowych, renowacja i odtworzenie ławek oraz czyszczenie i częściowe malowanie ścian wewnątrz Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej

 

Data zawarcia umowy: 25.07.2023 r.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!