Gmina Komarówka Podlaska informuje o realizacji projektu pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Komarówce Podlaskiej”

23 lutego 2024

Gmina Komarówka Podlaska informuje o realizacji projektu pn.
„Remont Szkoły Podstawowej w Komarówce Podlaskiej”

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych
Nr Edycja8/2023/8017/PolskiLad

Dofinansowanie: 1 615 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 900 000,00 zł

W ramach zadania planowany jest kompleksowy remont Szkoły Podstawowej w miejscowości Komarówka Podlaska.

Data zawarcia umowy: 11.10.2023 r.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!