Gmina Komarówka Podlaska informuje o realizacji projektu pn. „Remont zabytkowego budynku byłej plebanii w Komarówce Podlaskiej”

23 lutego 2024

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Nr Edycja2RPOZ/2023/7354/PolskiLad

obszar inwestycyjny: udzielenie dotacji

Dofinansowanie: 441 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 450 000,00 zł

W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji na nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków polegające na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych budynku byłej plebanii w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej, wpisanym do rejestru zabytków.

Prace remontowe obejmują w szczególności skucie tynków, modernizacja instalacji elektrycznej, odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych wraz z warstwami izolacyjnymi, odtworzenie okien i drzwi oraz rynien i rur spustowych.

 

Data zawarcia umowy: 04.10.2023 r.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!