Gmina Komarówka Podlaska uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład

26 października 2021

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że Gmina Komarówka Podlaska uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład na realizację projektu pt. „Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej”. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 28,79 km, budowę przyłączy wodociągowych w ilości 360 szt., 10,8 km. Oraz modernizację stacji ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej. Projekt przewiduje również opracowanie dokumentacji technicznej, obsługę geodezyjną inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Całkowity koszt inwestycji to 7 499 407,17 złotych. Wartość dofinansowania to 7 124 436,00 złotych.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!