Gmina otrzymała kolejne dofinansowanie na remont ulicy Wojska Polskiego

23 kwietnia 2021

Gmina Komarówka Podlaska otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór 2021.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na remont ulicy Wojska Polskiego w Komarówce Podlaskiej. Zakres obejmuje przebudowę nawierzchni drogi i ciągów pieszych, budowę zatok autobusowych i miejsc postojowych, budowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W ramach bezpieczeństwa zamontowane zostaną balustrady oraz próg zwalniający.

Kwota dofinansowania to 807 374,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 1 614 750,00 zł.

Koszty zostaną także pokryte z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 550 000,00 zł., o którym pisaliśmy już wcześniej.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!