HARMONOGRAM DYŻURÓW LEŚNICZEGO

21 czerwca 2022

Pracownika starostwa realizującego zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Komarówka Podlaska

Dyżury odbędą się w Urzędzie Gminy

 

LIPIEC

 

08.07.2022 r.

22.07.2022 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

SIERPIEŃ

 

05.08.2022 r.

19.08.2021 r.

 

 

URLOP

8:00 – 10:00

 

 

WRZESIEŃ

 

02.09.2022 r.

16.09.2022 r.

30.09.2022 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

 

PAŹDZIERNIK

 

14.10.2022 r.

28.10.2022 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

LISTOPAD

 

15.11.2022 r.

25.11.2022 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

GRUDZIEŃ

 

09.12.2022 r.

23.12.2022 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

Kontakt ze sprawującym nadzór nr tel 505 693 473

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!