HARMONOGRAM DYŻURÓW LEŚNIKA 2022

4 lutego 2022

Pracownika starostwa realizującego zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Komarówka Podlaska

Dyżury odbędą się w Urzędzie Gminy

 

STYCZEŃ

 

11.01.2022 r.

21.01.2022 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

LUTY

 

04.02.2021 r.

18.02.2021 r.

 

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

MARZEC

 

04.03.2022 r.

18.03.2022 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

KWIECIEŃ

 

01.04.2022 r.

15.04.2022 r.

29.04.2022 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

MAJ

 

13.05.2022 r.

27.05.2022 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

CZERWIEC

 

10.06.2022 r.

24.06.2022 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

Kontakt ze sprawującym nadzór nr tel 505 693 473

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!