Harmonogram dyżurów leśnika w Gminie Komarówka Podlaska

14 czerwca 2021

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Pracownika starostwa realizującego zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Komarówka Podlaska

Dyżury odbędą się w Urzędzie Gminy

LIPIEC  

09.07.2021 r.

23.07.2021 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

SIERPIEŃ URLOP URLOP
 

WRZESIEŃ

 

03.09.2021 r.

17.09.2021 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

PAŹDZIERNIK

 

01.10.2021 r.

15.10.2021 r.

29.10.2021 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

LISTOPAD

 

12.11.2021 r.

26.11.2021 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

GRUDZIEŃ

 

10.12.2021 r.

28.12.2021 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

Kontakt ze sprawującym nadzór nr tel. 505 693 473

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!