Harmonogram Dyżurów pracownika starostwa z zakresie gospodarki leśnej w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska 2024

1 lutego 2024

Pracownika starostwa realizującego zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Komarówka Podlaska

Dyżury odbędą się w Urzędzie Gminy

 

STYCZEŃ

 

05.01.2024 r.

19.01.2024 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

LUTY

 

02.02.2024 r.

16.02.2024 r.

 

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

 

MARZEC

 

01.03.2024 r.

15.03.2024 r.

29.03.2024 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

 

KWIECIEŃ

 

12.04.2024 r.

26.04.2024 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

MAJ

 

10.05.2024 r.

24.05.2024 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

CZERWIEC

 

07.06.2024 r.

21.06.2024 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

Kontakt z pracownikiem starostwa w godz. 7.30 – 15.30
– podinspektor Mateusz Nurzyński nr tel. 505 693 473

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!