HARMONOGRAM DYŻURÓW LEŚNIKA W URZĘDZIE GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

15 stycznia 2021

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Pracownika starostwa realizującego zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Komarówka Podlaska

Dyżury odbędą się w Urzędzie Gminy

STYCZEŃ 08.01.2021 r.

22.01.2021 r.

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

LUTY 05.02.2021 r.

19.02.2021 r.

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

MARZEC 05.03.2021 r.

19.03.2021 r.

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

KWIECIEŃ 02.04.2021 r.

16.04.2021 r.

30.04.2021 r.

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

MAJ 14.05.2021 r.

28.05.2021 r.

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

CZERWIEC 11.06.2021 r.

25.06.2021 r.

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

Kontakt ze sprawującym nadzór nr tel. 505 693 473

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!