Harmonogram Dyżurów pracownika starostwa z zakresie gospodarki leśnej w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska 2024

11 czerwca 2024

Harmonogram dyżurów pracownika starostwa realizującego zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Komarówka Podlaska

Dyżury odbędą się w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska

 

LIPIEC

 

05.07.2024 r.

19.07.2024 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

 

SIERPIEŃ

 

02.08.2024 r.

16.08.2024 r.

30.08.2024 r.

 

URLOP

URLOP

8:00 – 10:00

 

WRZESIEŃ

 

13.09.2024 r.

27.09.2024 r.

 

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

 

PAŹDZIERNIK

 

11.10.2024 r.

25.10.2024 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

LISTOPAD

 

08.11.2024 r.

22.11.2024 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

GRUDZIEŃ

 

06.12.2024 r.

20.12.2024 r.

 

8:00 – 10:00

8:00 – 10:00

 

Kontakt z pracownikiem starostwa w godz. 7.30 – 15.30
– podinspektor Mateusz Nurzyński nr tel. 505 693 473

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!