HARMONOGRAM DYŻURÓW LEŚNIKA NA 2023 ROK

3 stycznia 2023

Pracownika starostwa realizującego zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Komarówka Podlaska

Dyżury odbędą się w Urzędzie Gminy

STYCZEŃ10.01.2023 r.  
20.01.2023 r.
8:00 – 10:00  
8:00 – 10:00
LUTY03.02.2023 r.  
17.02.2023 r.
8:00 – 10:00  
8:00 – 10:00
MARZEC03.03.2023 r.  
17.03.2023 r.
31.03.2023 r.
8:00 – 10:00  
8:00 – 10:00
8:00 – 10:00
KWIECIEŃ14.04.2023 r.  
28.04.2023 r.
8:00 – 10:00  
8:00 – 10:00
MAJ12.05.2023 r.  
26.05.2023 r.
8:00 – 10:00  
8:00 – 10:00
CZERWIEC09.06.2023 r.  
23.06.2023 r.
8:00 – 10:00  
8:00 – 10:00

Kontakt ze sprawującym nadzór nr tel. 505 693 473

Harmonogram dyżurów:

STYCZEŃ 10.01.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:00  oraz 20.01.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:00

LUTY 03.02.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:00 oraz 17.02.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:00

MARZEC 03.03.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:00 , 17.03.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:00 oraz  31.03.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:00

KWIECIEŃ 14.04.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:00 oraz 28.04.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:00

MAJ 12.05.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:00 oraz 26.05.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:00

CZERWIEC 09.06.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:00 oraz 23.06.2023 r. w godzinach 8:00 – 10:00

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!