HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA Z TERENU GMINY KOMARÓWKA PODLASKA w 2023 roku.

9 stycznia 2023

UWAGA! Uległa zmianie kolejność odbioru frakcji odpadów komunalnych. Pierwszego dnia odbierane będą odpady ZMIESZANE natomiast drugiego dnia odpady SEGREGOWANE.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA Z TERENU GMINY KOMARÓWKA PODLASKA w 2023 roku.

POZOSTAŁE ODPADY Z SEGREGACJI (ZMIESZANE):

2 luty, 6 kwiecień, 12 maj, 5 czerwiec, 3 lipiec, 2 sierpień, 2 październik, 1 grudzień

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

2 luty, 6 kwiecień, 20 kwiecień, 12 maj, 26 maj, 5 czerwiec, 21 czerwiec, 3 lipiec, 20 lipiec, 2 sierpień, 16 sierpień, 13 wrzesień, 27 wrzesień, 2 październik, 18 październik, 1 grudzień

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, PAPIER, SZKŁO

3 luty, 7 kwiecień, 13 maj, 6 czerwiec, 4 lipiec, 3 sierpień, 3 październik, 2 grudzień

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ELEKTRONIKI, WIELKOGABARYTÓW, ZUŻYTYCH OPONPO

27 marzec, 31 październik

PIOŁY

12 maj

 

PAMIĘTAJ !W dniu wywozu określonych odpadów wystaw pojemnik/worek  przed godziną 7:00

 

 

 

INFORMACJA

Realizując art. 6c ust. 1 i 2, art. 6h oraz art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888), w związku z uchwałą nr XXIII/187/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wójt Gminy Komarówka Podlaska informuje:

  1. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać w sześciu ratach bez wezwania za okresy dwumiesięczne, z dołu gotówką lub przy użyciu karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Komarówka Podlaska, lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Komarówka Podlaska nr 04 8046 1070 2003 0450 1859 0011. Wysokość opłaty wynika ze złożonej przez Państwa deklaracji.
  • Opłaty, o których mowa w pkt. 1, zobowiązani są państwo uiszczać w terminie do:

20 lutego za styczeń i luty danego roku,

20 kwietnia za marzec i kwiecień danego roku,

20 czerwca za maj i czerwiec danego roku,

20 sierpnia za lipiec i sierpień danego roku,

20 października za wrzesień i październik danego roku,

20 grudnia za listopad i grudzień danego roku.

  • BRAK WPŁATY LUB WPŁATA NIŻSZA OD NALEŻNEJ SPOWODUJE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

  •  W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!