Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Komarówka Podlaska w 2024 roku

16 stycznia 2024

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA Z TERENU GMINA KOMARÓWKA PODLASKA w 2024 roku

                                      

          Pozostałe odpady        Tworzywa sztuczne,         Odpady ulegające      Objazdowa zbiórka zużytych opon     Popioły

z segregacji (zmieszane)    metal, papier, szkło               biodegradacji               kompletnej elektroniki,

                                                                                                                                                        wielkogabarytów, 

LUTY                 1                                    1                                                     22


MARZEC                                                                                                                                                      4


KWIECIEŃ      8                                     8                                                  3,     17                                                                                      30


MAJ                   13                                  13                                                15,    29


CZERWIEC     10                                 10                                                  12,    26


LIPIEC              4                                   4                                                   17,     30


SIERPIEŃ        1                                    1                                                    13,     29


WRZESIEŃ                                                                                                  4,     18


PAŹDZIERNIK      3                           3                                                      9,     29


LISTOPAD                                                                                                                                                        18


GRUDZIEŃ           2                           2                                                         11

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!