II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

5 marca 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS

II Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z terenów wiejskich, którego jedno z rodziców objęte jest ubezpieczeniem społecznym Kasy, mającym na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. W bieżącym roku w szczególny sposób akcentowane są czynności niebezpieczne, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia w procesie produkcji rolniczej.

Pełny regulamin konkursu wraz z załącznikami umieszczony jest na stronie internetowej KRUS.

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/juz-drugi-raz-dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/

Dwudziestu laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości około 600 zł. każda.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin – Zał. 1 – Formularz zgłoszenia

Regulamin – Zał. 2 – Informacje

Regulamin – Zał. 3 – Zgoda Regulamin zatwierdzony przez PK

2021 – Plakat rymowanka

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!