Informacja o otrzymaniu darowizny przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wiskach

1 grudnia 2023

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiskach Wiski 15, 21-311 Komarówka Podlaska

podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu

od  Grupy Azoty Zakłady Azotowe „ Puławy „  S. A.  

z siedzibą w Puławach Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy

darowizny pieniężnej w  kwocie 10 000,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych )

na zakup  klimatyzatorów do Świetlicy Wiejskiej w Wiskach.

Celem darowizny jest: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych .

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!