INFORMACJA O REALIZACJI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

23 maja 2016


Urząd Gminy Komarówka Podlaska informuje, iż dnia 25 kwietnia br. wypłacono pierwsze pieniążki z programu „Rodzina 500 plus”. Wypłatami objętych zostało 249 rodzin, (476 dzieci), które do dnia 21 kwietnia złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 237 883 zł.

Druga tura wypłat już 25 maja 2016 roku. Pieniążki wpłynął do osób, które złożyły wnioski do dnia 23 maja br., z wyrównaniem od 1 kwietnia. Wszystkich wniosków objętych wypłatami będzie 293, co daje nam 551 dzieci w wieku 0-18 lat, którym przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniesie 313 792,00 zł.

Jednocześnie przypominamy, iż złożenie wniosku do 1 lipca 2016 roku (włącznie), pozwoli na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!