Informacja Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 11 października 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych

11 października 2023

W oparciu o § 9 załącznika do Uchwały nr XLII/228/2010 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 138, poz. 2306 z 2010 r.), podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2024

Konsultacje prowadzone będą  z  wykorzystaniem  technik  informatycznych  –  poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej Urzędu Gminy Komarówka Podlaska i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje rozpoczną się w dniu 19 października 2023 r. i będą trwać do dnia 13 listopada 2023 r.

Załącznik Projekt programu z pożytku 2024 r. format word

Załącznik Projekt programu z pożytku 2024 r. format pdf

Zarządzenie Wójta Gminy konsultacje projektu programu współpracy

Załącznik Formularz_Konsultacji 2024 format word

Załącznik Formularz_Konsultacji 2024 format pdf

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!