Informacja Wójta Gminy Komarówka Podlaska

1 kwietnia 2020

KOMUNIKAT

Zgodnie z nowymi zaleceniami Premiera Mateusza  Morawieckiego o ograniczeniu do minimum konieczność pojawiania się klientów osobiście oraz aby zwiększyć możliwość realizacji wszelkich zleceń kanałami elektronicznymi w urzędach,

Informuję, iż w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy podtrzymujemy ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów polegające na tym, iż  bezpośrednio załatwiamy sprawy bardzo ważne i niecierpiące zwłoki przy zachowaniu  szczególnych środków ostrożności, tj. wpis do książki wejść, dokładna i staranna dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy interesantem a pracownikiem UG (minimum 2 metry). Osoby z podwyższoną temperaturą oraz objawami przeziębienia nie będą obsługiwane.

Powyższe obostrzenia są stosowane w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo w dobie panującej epidemii.

Zachęcamy mieszkańców do kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej oraz platformy E-PUAP.

Wszelkie płatności na rzecz Gminy Komarówka Podlaska (opłaty lokalne, opłaty śmieciowe itp.) proszę w miarę możliwości dokonywać na konta bankowe:

80 8046 1070 2003 0450 1859 0001 – konto główne

04 8046 1070 2003 0450 1859 0011 – odpady komunalne

31 8046 1070 2003 0450 1859 0010 – podatki, zobowiązania pieniężne

W trakcie trwania zagrożenia epidemicznego nieopłacenie w terminie rat podatku i odpadów komunalnych nie będzie skutkowało w naliczaniu odsetek za zwłokę!!

Informujemy, iż Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach 7:30 – 14:00.

Pozostajemy dla Państwa dyspozycji pod poniżej wymienionymi numerami telefonów oraz adresami email.

WYKAZ TELEFONÓW SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

83 353 50 04 Sekretariat
83 353 50 04

510 048 480

Wójt Gminy Ireneusz Demianiuk komarowka@komarowka.home.pl
83 353 50 04

600 113 969

Sekretarz Gminy Elżbieta Zienkiewicz sekretarz@komarowka.home.pl
83 353 50 04 Podatki K. Nowak, E. Bednarzewska podatki@komarowka.home.pl
83 353 50 04 Ewidencja Ludności, USC D. Maksymiuk-Mitońska dotota.mm@komarowka.home.pl
83 353 50 04 Kasa Urzędu E. Butrym
83 353 50 04 Skarbnik Gminy M. Patkowska skarbnik@komarowka.home.pl
83 353 50 04 Odpady komunalne, A. Kurianowicz-Klimiuk a.kurianowicz@komarowka.home.pl
83 353 50 04 Zagospodarowanie przestrzenne, działalność gospodarcza M. Weremczuk magdalena.weremczuk@komarowka.home.pl
83 353 50 04

694 550 150

Oświata, zarządzanie kryzysowe B. Chomiuk b.chomiuk@komarowka.home.pl
83 353 50 04 Zamówienia publiczne A.Sienkiewicz

a.sienkiewicz@komarowka.home.pl

83 353 50 04 Rolnictwo i ochrona środowiska K. Kalinowski krzysztof.kalinowski@komarowka.home.pl
83 353 50 04 Świadczenie wychowawcze, Dobry Strat, Promocja Gminy, Sport, Kultura, Zdrowie, Zabytki K. Eljaszuk

kinga.eljaszuk@komarowka.home.pl

83 353 54 81 GOPS K. Wetoszka

gops@komarowkapodlaska.org

Dodatkowe nr telefonu  poprzez które można się komunikować z Urzędem Gminy Komarówka Podlaska 83 3535 039, 83 353 30 43, fax 83 353 50 43

Adres e-mail Urzędu Gminy Komarówka Podlaska : komarowka@komarowka.home.pl

Adres e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : gops@komarowkapodlaska.org

Proszę o przekazanie w/w informacji wśród osób starszych, nie mających dostępu do internetu.

Jednocześnie, gdyby ktoś posiadał informacje o osobach samotnych, starszych, niepełnosprawnych, przebywających na kwarantannie, które w związku z wystąpieniem koronawirusa potrzebują pomocy w zakupach bądź dostarczeniu leków, proszony jest o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto zwracam się z prośbą do mieszkańców naszej Gminy o zachowanie największych standardów bezpieczeństwa, higieny i profilaktyki przeciwko rozpowszechnianiu się koronawirusa. Nie traktujmy tego okresu jako wakacji lub ferii – starajmy się przebywać jak najwięcej w domu i unikajmy dużych skupisk ludzi. Jednocześnie zachowajmy spokój i nie popadajmy w panikę tak szeroko nagłaśnianą przez światowe media. Pamiętajmy, że Nasze zdrowie jest najważniejsze.

 

 

Z poważaniem

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!