informacja z realizacji Programu FEAD 2014-2020

2 lipca 2018

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  – Podprogram 2017. Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018.

Pomocą żywnościową objęto 255 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej. Wydano 12 760 kg żywności co stanowi 2250 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się dwa warsztaty  dla 23 osób.

Informujemy, że Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS w Komarówce Podlaskiej tel. 83 3535481.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!