Informujemy, iż Stowarzyszenie ,,Nadzieja i Przyszłość” realizuje projekt pn. ,,Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w gminie Komarówka Podlaska”.

14 lipca 2023

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Umowa o powierzenie grantu nr 4/G/2023 z dnia 12.04.2023 r.

Dofinansowano ze środków budżetu Gminy Komarówka Podlaska – umowa o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 19A ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nr 1/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

Całkowity koszt zadania 57 998,89 zł.

Dofinansowanie PROW: 48 709,12 zł.

Dofinansowanie Gmina Komarówka Podlaska: 9289,77 zł.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!