Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

14 lutego 2023

Konkurs przeznaczony dla uczniów z wiejskich szkół podstawowych ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. W bieżącym roku w szczególny sposób akcentowane są czynności niebezpieczne, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia w procesie produkcji rolniczej.

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – klasy             0 – III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy           IV – VIII szkoły podstawowej.

W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o rozpropagowanie konkursu wśród wszystkich uczniów szkoły i zachęcenie ich do udziału w konkursie.

Na etapie Państwa placówki należy wyłonić po trzy prace plastyczne w formacie A3, dwuwymiarowe, wykonane metodą dowolną, w każdej grupie wiekowej, a następnie przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

 

Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim

  1. Chomiczewskiego 6 21-300 Radzyń Podlaski  „Konkurs”

Na etapie naszej Placówki a następnie Oddziału Regionalnego najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w nieprzekraczalnym terminie z dniem 24. marca 2023r. Najpóźniej w tym dniu prace muszą dotrzeć już do Placówki Terenowej w Radzyniu Podlaskim. Po tej dacie prace nie będą przyjmowane (data stempla pocztowego nie ma tu znaczenia).

Pełny regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz załączniki zostały przesłane do Szkół pocztą elektroniczną, oraz są dostępne na stronie internetowej KRUS. Formularz zgłoszeniowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku powinny być na trwale przymocowane do pracy plastycznej.

Regulamin konkursu plastycznego

Konkurs plastyczny – plakat

zał.1 Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!