KOMPETENTNI W GMINIE KOMARÓWKA PODLASKA

6 kwietnia 2017


PROJEKT KOMPETENTNI W GMINIE KOMARÓWKA PODLASKA uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Miło nam poinformować, że Gmina Komarówka Podlaska otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na poprawę jakości kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum. Projekt Kompetentni w Gminie Komarówka Podlaska ma na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, jak również rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kwota w wysokości 463 118,75 zł przeznaczona zostanie między innymi na wyposażenie pracowni informatycznej, wyposażenie pracowni dla przedmiotów przyrodniczych, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i wyjazdowe warsztaty edukacyjne.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!