„ Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Komarówka Podlaska” – umowa podpisana

19 lutego 2020

Dnia 7 lutego 2020 r. podpisano umowę na „ Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Komarówka Podlaska”. Wartość brutto umowy wynosi 747 840,00 zł. Planowany termin zakończenia prac 30.10.2020 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniesie ok 515 tys. zł.

W ramach termomodernizacji zostaną przeprowadzone następujące prace:

 • docieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną (pod strychem nieużytkowym najwyższej kondygnacji) o grubości 26 cm i współczynniku przenikania ciepła = 0,040W/(m*K),
 • wymianę drzwi zewnętrznych na drzwi o współczynniku przenikania
  ciepła = 1,3/(m2*K),
 • wymianę bramy garażowej na bramę o współczynniku przenikania
  ciepła = 1,3/(m2*K),
 • wymianę okien na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła = 0,9/(m2*K),
 • wymianę źródła ciepła na kocioł na biomasę (pellet) o mocy min. 65W wraz
  z wykonaniem instalacji kotłowni (pompy obiegowe, orurowanie, armatura
  i osprzęt) oraz wykonanie składu opału z automatycznym układem podawania paliwa,
 • wymianę instalacji oświetlenia na energooszczędną typu LED,
 • budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,24 kWp na dachu budynku,
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w sali bankietowej.

W dniu 18 luty 2020 roku rozpoczęto prace remontowe.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!