Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 27.12.2021 r.

30 grudnia 2021

Stosując się do wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii wyszczególnionych w pismach: SL.81.24.2021 z dnia 04.02.2021r., GIWlab.81.97.2020 z dnia 05.10.2020r., GIWlab.81.92.2020 r.

z dnia 18.09.2020r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim, informuje iż od 1 stycznia 2022 roku w powiecie radzyńskim badanie mięsa na obecność larw włośni dzików odstrzelonych oraz świń ubitych na użytek własny  wykonywane będzie metodą wytrawiania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w dwóch wymienionych poniżej pracowniach:

1. Pracownia wytrawiania
Ryszard Kusyk
ul. Magnoliowa 23,
21-345 Borki
Tel. 602 860 079

2. Gabinet Weterynaryjny
Sławomir Bartoś
ul. Wojska Polskiego 24,
21-311 Komarówka Podlaska
Tel. 502 202 048

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!