Komunikat Wójta Gminy Komarówka Podlaska

6 czerwca 2016


 - images_ggggggggggg.png

Komunikat


Wójta Gminy Komarówka Podlaska

Niniejszym informuję, iż w dniach 7 – 9 czerwca 2016 r. na terenie Gminy Komarówka Podlaska przeprowadzony zostanie trening systemu alarmowania i ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych – sygnał modulowany trwający 3 minuty. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez włączenie syren – sygnał ciągły trwający 3 minuty.

W związku z powyższym proszę mieszkańców gminy, by sygnał, który zostanie nadany w tych dniach potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

Wójt Gminy

/-/ Ireneusz Demianiuk

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!