KOMUNIKAT Wójta Gminy Komarówka Podlaska

31 sierpnia 2021

Niniejszym informuję, iż w dniu 1 września 2021 r. (środa) o godzinie 12:00 przeprowadzony zostanie w Gminie Komarówka Podlaska trening systemu wczesnego
ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych. W związku z powyższym proszę mieszkańców gminy, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu o godzinie 12.00 ( dźwięk ciągły
syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować żadnych działań.
Wójt Gminy Komarówka Podlaska
/-/ Ireneusz Demianiuk

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!