KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA Z DNIA 16 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY TRYBU PRACY URZĘDU GMINY KOMARÓWKA PODLASKA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

16 marca 2020

W związku z sytuacją epidemiczną panującą na terenie Polski PODAJE do publicznej wiadomości informację, że Urząd Gminy Komarówka Podlaska oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Komarówce Podlaskiej
od dnia 16 marca 2020 r.  do odwołania ograniczają do minimum załatwianie spraw, które wymagają bezpośredniego kontaktu z interesantami.

W sprawach urzędowych zaleca się kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Komarówka Podlaska pod numerami telefonów wskazanymi na wykazie załączonym poniżej.

Bardzo proszę o korzystanie  z łączności telefonicznej, celem umówienia się z właściwym pracownikiem, przewidzianym do realizacji danej sprawy. Powyższe kroki zostały wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców oraz wszystkich gości i osób odwiedzających Urząd Gminy Komarówka Podlaska.
Adres e-mail Urzędu Gminy Komarówka Podlaska : komarowka@komarowka.home.pl
Adres e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : gops@komarowkapodlaska.org
Wszelkie płatności na rzecz Gminy Komarówka Podlaska (opłata za wodę, opłaty śmieciowe itp.) proszę w miarę możliwości dokonywać na konta bankowe:
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001 – konto główne
04 8046 1070 2003 0450 1859 0011 – odpady komunalne
31 8046 1070 2003 0450 1859 0010 – podatki, zobowiązania pieniężne

Wójt Gminy Komarówka Podlaska
Ireneusz Demianiuk

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!