Komunikat Wójta Gminy Komarówka Podlaska

31 sierpnia 2016


KOMUNIKAT

Wójta Gminy Komarówka Podlaska

Niniejszym informuję, że w dniu 1 września 2016 (czwartek) o godz. 12.00 na terenie gminy Komarówka Podlaska przeprowadzony zostanie Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA)
z głośnym użyciem syren alarmowych
(sygnał akustyczny ciągły trwający 1 minutę).
W związku z powyższym proszę mieszkańców gminy, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

Wójt Gminy Komarówka Podlaska

/-/ Ireneusz Demianiuk

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!