Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP I I edycja.

1 grudnia 2021

Nabór do Konkursu od 20 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
Co trzeba zrobić?

1. wypełnić kartę zgłoszeniową

2. przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła

Etapy Konkursu:
wojewódzki i ogólnopolski
Wybór Laureatów i Finalistów: 
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród podczas Dożynek Prezydenckich 2022 w Warszawie
Organizator:
Kancelaria Prezydenta RP
Patronat Honorowy
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy
Szczegóły:
prezydent.pl/malzonka-prezydenta

Załącznik nr 1 do Regulaminu Karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 1 do Regulaminu_Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich_informacja

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!