Konkurs fotograficzny pt. „Gmina Radzyń Podlaski w obiektywie”

6 czerwca 2022

Fundacja My Słowianie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Gmina Radzyń Podlaski w obiektywie”

Celem konkursu jest :
zarejestrowanie uroków Gminy Radzyń Podlaski, jej przyrody i architektury,

uwrażliwienie na piękno przyrody i architektury, a także zachęcenie do poznawania Gminy Radzyń Podlaski,

odkrywanie miejsc cennych i atrakcyjnych w Gminie Radzyń Podlaski,

wyłonienie fotografii najlepiej odzwierciedlających piękno gminy (architektura oraz krajobraz zurbanizowany) w sposób promujący walory architektonicznoprzyrodnicze Gminy Radzyń Podlaski,

rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni,

rozwijanie talentów i pasji,
rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Termin ogłoszenia konkursu: 22.04.2022r.

Termin zakończenia konkursu: piątek 17 czerwca 2022r. o godz. 23.59.

Termin ogłoszenia wyników: czwartek 30 czerwca 2022r. o godzinie 15.00.

Miejsce ogłoszenia konkursu: platforma internetowa Facebook (https://www.facebook.com/fundacjamyslowianie) Zał. nr. 2 do regulaminu konkursu fotograficznego

Zał. nr 3 do regulaminu konkursu fotograficznego

Zał. nr 1 do regulaminu konkursu fotograficznego

Regulamin_konkursu_fotograficznego

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!