Konkurs historyczno-pożarniczy

7 maja 2019

W dniu 3 maja 2019 roku podczas uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Gminnego dnia strażaka odbył się konkurs zorganizowany przez Wójta Gminy Komarówka Podlaska dotyczący wyżej wymienionych uroczystości.

            W konkursie wzięło udział 33 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i ponadpodstawowej oraz osoby dorosłe z Gminy Komarówka Podlaska.

Komisja w składzie:

Przewodniczący – Beata Chomiuk
Członkowie –  Dorota Maksymiuk-Mitońska

Adriana Sienkiewicz

przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:

I grupa – uczniowie przedszkola i klasy ,,0”

I miejsce – Szymon Wapa

II miejsce – Wiktoria Multan

III miejsce – Hubert Głowniak

II grupa – uczniowie klas I-III szkół podstawowych

I miejsce – Magdalena Głowniak

II miejsce – Patrycja Chomiuk

III miejsce – Julia Niedowóz

III grupa – uczniowie klas IV-VIII i III klasa Gimnazjum

I miejsce – Dominik Obłękowski

II miejsce – Roksana Wapa

III miejsce – Kacper Butrym

IV grupa – uczniowie szkoły ponadpodstwowej oraz dorośli

I miejsce – Kamil Multan

II miejsce – Weronika Włodarczyk

III miejsce – Cezariusz Kowalczuk

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!