Konsultacje Społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Komarówka Podlaska do 2030 r.

20 listopada 2023

Konsultacje Społeczne

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Komarówka Podlaska do 2030 r.

 

Na podstawie 6  ust. 1-7 oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXIX/297/2023  Rady Gminy Komarówka Podlaska z  dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska do 2030 r., a także uchwałą Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 marca 2021 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Komarówka Podlaska (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, z 2021 r. poz. 1765) zawiadamiam, że w dniach 28 listopada 2023 r.  – 28 grudnia 2023 r.  prowadzone będą konsultacje społeczne w celu zbierania uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Komarówka Podlaska do 2030 r.

 

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod linkiem: https://komarowkapodlaska.biuletyn.net/?bip=2&cid=1093&id=5270

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!