Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji

21 lutego 2018

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2017-2023

Niniejszy dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji, na głównej stronie gminy Komarówka Podlaska http://www.komarowkapodlaska.pl  w dniu 04 maja 2017 r. Konsultacje prowadzone będą w dniach 04 – 11.05.2017 r.  w następujących formach:

a)    zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który będzie można dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska,  bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: dorota.mm@komarowka.home.pl   lub  komarowka@home.pl

b)    zbierania uwag ustnych do protokołu w Sekretariacie Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej.

Konsultacje społeczne prowadzone będą zarówno w formie biernej (zgłaszanie uwag ustnie i pisemnie), jak i czynnej.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO DOKUMENTU: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2017-2023

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

 

 - fe_pt_rgb-1.jpg

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!