Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

31 sierpnia 2020
Uwagi i opinie do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi można przesłać w następującym terminie: od 8 września 2020  r. do 21 września 2020 r. pisemne na adres: Urząd Gminy Komarówka Podlaska ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska (o terminowości decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Komarówka Podlaska) lub pocztą elektroniczną na adres: komarowka@home.pl na formularzu do konsultacji dostępnym poniżej.
Do pobrania:
  • Informacja Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 września 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych [pobierz]
  • Zarządzenie Nr 67/20 Wójta Gminy Komarówka Podlaska [pobierz]
  • Program Współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 – Projekt [pobierz]
  • Formularz do konsultacji [pobierz]
  • Protokół z przeprowadzonych konsultacji [pobierz]

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!