KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2017

11 października 2016


Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w następującym terminie: od 19 października 2016 r. do 4 listopada 2016 r. pisemne na adres: Urząd Gminy Komarówka Podlaska ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska (o terminowości decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Komarówka Podlaska) lub pocztą elektroniczną na adres: komarowka@home.pl na formularzu do konsultacji dostępnym poniżej.

Do pobrania:

  1. Informacja Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 11 października 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych [pobierz]
  2. Zarządzenie Nr 69/16 Wójta Gminy Komarówka Podlaska [pobierz]
  3. Program Współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 – Projekt [pobierz]
  4. Formularz do konsultacji [pobierz]

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!