Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Komarówka Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarówka Podlaska.

21 października 2022

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zawiadamiam, że w dniach od 28 października 2022 r. do 29 listopada 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Komarówka Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarówka Podlaska.

Załączniki:

Zarządzenie Komarówka Podlaska

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Komarówka Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarówka Podlaska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 89/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 21.10.2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  89/22 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 21.10.2022 r. 

Protokół zgłaszania uwag ustnych

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!