Konsultacje społeczne w ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Komarówka Podlaska.

13 lipca 2022
Szanowni Państwo,
poniższa ankieta została przygotowana na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji Gminy
Komarówka Podlaska. Jej wyniki mają pomóc określić w obrębie naszej gminy obszary zdegradowane, które powinny zostać objęte rewitalizacją.
Ankieta jest anonimowa, jej wyniki posłużą wyłącznie do celów opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Komarówka Podlaska.
Dziękujemy za poświęcony czas, Państwa zaangażowanie pomoże nam trafniej zdiagnozować potrzeby gminy.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!