Konsultacje społeczne projektu Strategii Elektromobilności Gminy Komarówka Podlaska na lata 2020-2035

10 lipca 2020
Uwagi i opinie do Strategii Elektromobilności Gminy Komarówka Podlaska na lata 2020-2035 można przesłać w następującym terminie: od 17 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. pisemnie na adres: Urząd Gminy Komarówka Podlaska ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska (o terminowości decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Komarówka Podlaska) lub pocztą elektroniczną na adres: komarowka@home.pl na formularzu do konsultacji dostępnym poniżej.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!