Konsultacje założeń Strategii elektromobilności Gminy Komarówka Podlaska na lata 2020-2035

7 lipca 2020

Konsultacje założeń Strategii elektromobilności Gminy Komarówka Podlaska na lata 2020-2035

Dnia 9 lipca br. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna nr 1 )  odbędzie się spotkanie konsultacyjne  w ramach opracowywanej Strategii elektromobilności Gminy Komarówka Podlaska na lata 2020-2035. Podczas spotkania przedstawione będą założenia dokumentu, wyniki diagnozy oraz zebrane zostaną uwagi i wnioski do projektowanego dokumentu. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Opracowanie Strategii elektromobilności Gminy Komarówka Podlaska na lata 2020-2035 finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!