Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje

9 kwietnia 2019

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie  od 23.04.2019 r. do 07.05.2019 r. na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!