Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego

13 czerwca 2022

Bezpłatne kursy języka polskiego
Безкоштовні курси польської мови

OKOŁO 8 TYGODNI 60 GODZIN LEKCYJNYCH ZAJĘĆ
2 spotkania maksymalnie czterogodzinne w tygodniu
БЛИЗЬКО 8 ТИЖНІВ 60 ГОДИН ЗАНЯТЬ
2 зустрічі по максимально 4 години на тиждень

CAŁOŚĆ KURSU NA POZIOMIE PODSTAWOWYM (A1)
dla pełnoletnich osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r.,
przebywają na obszarze województwa lubelskiego i pozostaną tutaj co najmniej do czasu ukończenia szkolenia językowego
ВЕСЬ КУРС ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ
для повнолітніх осiб, що приїхали до Польщi з України пiсля 24 лютого 2022 p.
та перебувають на території Люблінського воєводства і залишаться тут до часу закінчення курсів польської мови

ZAJĘCIA DLA GRUP 12-TO OSOBOWYCH
odbywać się będą stacjonarnie lub zdalnie
po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o zrealizowanym szkoleniu i nabytych umiejętnościach
dla uczestników, którzy ukończą kurs z wynikiem pozytywnym, przewidziano konkurs z nagrodami dla 5 najlepszych osób
ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ГРУП ДО 12 ОСІБ
відбуватимуться стаціонарно та дистанцiйно
після завершення занять учасники курсу отримають свідоцтво про завершення навчання та набуті навички
для учасників, які зaвершать курс на відмінно, передбачено конкурс з нагородами для 5 найкращих учнів

Informacje pod numerem kontaktowym:
Інформації за номером телефону:
+48 81 47 81 210

Formularz do pobrania na stronie:
Заявку на участь можна завантажити на сайті:
www.lubelskie.pl/LUBELSKIE-POMAGA-UKRAINIE-NAUKA-JEZYKA-POLSKIEGO/

ulotka treść dla Gmin

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!