„Lubelskie wspiera OSP”

30 kwietnia 2024

W dniu 19 marca w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Radzyń Podlaski jednostki OSP z terenu  powiatu radzyńskiego podpisały umowy dotacji na realizację zadań publicznych województwa lubelskiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego z konkursu pt. „Lubelskie wspiera OSP”.

Głównym celem konkursu jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego, poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie.

Z terenu Gminy Komarówka Podlaska dotacje w ramach konkursu „Lubelskie wspiera OSP” otrzymały:

  1. OSP w Brzozowym Kącie
  2. OSP w Derewicznie
  3. OSP w Komarówce Podlaskiej
  4. OSP w Przegalinach Dużych
  5. OSP w Walinnie
  6. OSP w Wiskach
  7. OSP w Żeliznie

Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie jednostek w sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

 

„Zadanie dofinansowane z Budżetu Województwa Lubelskiego”


Fot. Urząd Gminy w Radzyniu Podlaskim

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!