Mała, wiejska szkoła, a tak wiele możliwości

28 kwietnia 2021

Liceum w Komarówce to przykład na to, że małe, wiejskie liceum może konkurować z renomowanymi, miejskimi szkołami osiągając dobre wyniki maturalne, wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Może się też poszczycić rosnącymi wskaźnikami Edukacyjnej Wartości Dodanej. Zdecydowanie warto je brać pod uwagę wybierając szkołę średnią.

Szkoła posiada Certyfikat Innowacji, który jest potwierdzeniem, że Liceum należy do grona szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów. Promuje się tutaj przedsiębiorczość i stawia na współpracę międzynarodową. To wszystko wartości cenione w ówczesnym świecie najbardziej. Często to one właśnie decydują o sukcesie zawodowym i jakości naszego życia.

WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA

– Liceum w Komarówce może się pochwalić srebrną i brązowymi tarczami Perspektyw.
To odznaczenia przyznawane głównie za wysokie wyniki maturalne oraz udział uczniów w olimpiadach

 

– od 2014 r. Liceum w Komarówce regularnie znajduje się w gronie Laureatów Projektu Certyfikacji Szkół SZKOŁA INNOWACJI.

– Liceum w Komarówce zdobyło tytuł Lidera Innowacji w województwie lubelskim w 2018r. za  najlepszą inicjatywę edukacyjną – turniej MATCRAFT zorganizowany przez panią Agatę Wawruch

dyrektor Justyna Korszeń:

Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej to jedna szkoła dająca wiele możliwości!

Nasza szkoła, choć nie jest duża, to jednak ma kilka atutów, które są jej siłą i zaletą.

Po pierwsze, oferujemy naszym uczniom doświadczoną i kompetentną kadrę pedagogiczną, a właśnie tacy zaangażowani i kreatywni nauczyciele gwarantują osiągniecie określonego, wysokiego poziomu nauczania. Nauczyciele od lat pracujący w tej szkole znają jej specyfikę, potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców. Stawiają wymagania, ale równocześnie potrafią elastycznie reagować na zmieniającą się rzeczywistość i dostosować się do nowych warunków pracy, co udowodnili podczas nauki zdalnej.

Po drugie, biorąc pod uwagę skalę negatywnych zachowań i problemów, które czyhają na młodych ludzi w większych aglomeracjach i dużych placówkach, taka szkoła jak nasza jest bezpieczna i przyjazna młodzieży. Nie bez znaczenia jest to także dla rodziców naszych uczniów, bo czują się pewniej i są spokojniejsi, wiedząc że dziecko nie jest narażone na zagrożenia związane z przemocą fizyczną lub psychiczną ze strony rówieśników.

Po trzecie ,umożliwiamy uczniom nie tylko bardzo dobre przygotowanie do matury (ponad 90% uczniów zdaje maturę), ale także dajemy szansę na rozwój pasji, zainteresowań oraz rozwoju osobistego. Dzięki dobrej współpracy z Organem Prowadzącym – Gminą Komarówka Podlaska organizujemy dofinansowane wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz kursy prawa jazdy, zapewniamy darmowe podręczniki do klasy pierwszej oraz oferujemy dodatkowe zajęcia z języków obcych. Najlepsi uczniowie są nagradzani stypendiami naukowymi i sportowymi oraz na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Po czwarte, cały czas zmienia się też szkolna przestrzeń. Doposażone i odnowione zostały pracownie i sale lekcyjne. Sprzęt pozyskany teraz do pracy zdalnej zostanie w przyszłości wykorzystywany do prowadzenia lekcji uwzględniających nowoczesne technologie i narzędzia TIK.

Szkoła z tradycją

Komarowskie gimnazjum było pierwszą średnią szkołą otwartą w Polsce po drugiej wojnie światowej!

Latem 1944 roku odbyła się w Komarówce Podlaskiej znamienna uroczystość: wręczenie świadectw gimnazjalnych. Wydarzenie to było ukoronowaniem pracy Marii Oleszczuk, Anny Stasiak, Waleriana Batki, Juliana Benia i innych nauczycieli, którzy w czasie okupacji hitlerowskiej prowadzili w Komarówce i okolicznych wioskach kursy tajnego nauczania. Wręczono wówczas 167 świadectw, w tym 18 – ukończenie klasy maturalnej.

Tak zrodziła się myśl utworzenia w Komarówce gimnazjum. Myśl tę podchwycili Walerian Batko i ksiądz kanonik Jan Rudnicki – proboszcz miejscowej parafii i znany animator życia gospodarczego i kulturalnego okolicy. Wokół nich skupiła się grupa nauczycieli tajnych kompletów oraz rolników, wśród których do najaktywniejszych należeli Jan Szczęśniak, Stanisław Eljaszuk, Władysław Zając i Witold Ostapiuk.
27 sierpnia 1944 roku powołali oni do życia Spółdzielnię Oświatową.
1 września 1944 roku rozpoczęło działalność sześć instytucji oświatowych. Były to: Gimnazjum Ogólnokształcące, Gimnazjum dla Dorosłych, Kurs Nauczycielski, Uniwersytet Ludowy, Kurs Samorządowy, Kurs Wieczorowy. Łącznie w roku szkolnym 1944/45 nauką podjęło 330 osób.

Decyzją Ministerstwa Oświaty z końcem roku szkolnego 1947/48 Gimnazjum i Liceum w Komarówce Podlaskiej zostały rozwiązane.
Społeczeństwo Komarówki Podlaskiej nie pogodziło się jednak z tą decyzją i 1 września 1948 na nowo rozpoczęła się nauka w Gimnazjum i w Liceum. Wznowiło również działalność Liceum dla Dorosłych. Z dniem 1 stycznia 1949 roku szkoła została przejęta przez Gminną Radę Narodową w Komarówce Podlaskiej.

W latach 1958-1961 dzięki staraniom dyrektora Juliana Benia i przy ofiarnej pomocy społeczeństwa Komarówki Podlaskiej został wybudowany nowy okazały gmach szkoły.

JEDNA SZKOŁA – WIELE MOŻLIWOŚCI

Oferta edukacyjna:

1. Grupa Ipolitechniczna – rozszerzone programy nauczania z matematyki i fizyki oraz trzeci przedmiot do wyboru: geografia lub informatyka
2. Grupa IIbiologiczno-chemiczna – rozszerzone programy nauczania z biologii i chemii oraz trzeci przedmiot do wyboru: informatyka lub matematyka
3. Grupa IIIhumanistyczna – rozszerzone programy nauczania z języka polskiego i historii oraz języka angielskiego
Do wyboru drugi język obcy – niemiecki lub rosyjski

4. JEDYNA W OKOLICY KLASA WIELOZAWODOWA
Uczniowie tej klasy wybierają dowolny zawód i podpisują umowę z pracodawcą. 2 lub 3 dni w tygodniu uczą się w szkole, w pozostałe dni odbywają praktyki. Język obcy: angielski.

SZKOŁA POSIADA INTERNAT

REKRUTACJA 2021/2022

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Podlaskiej lub Branżowej Szkoły I stopnia w Komarówce Podlaskiej należy pobrać ze strony szkoły, właściwie wypełnić (komputerowo), podając na obu stronach wszystkie wymagane informacje i wydrukować obustronnie.
Podanie musi być podpisane przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Termin składania podań: 17 maja 2021 r. – 21 czerwca 2021 r.
W czasie trwającej pandemii koronawirusa podania do szkoły można złożyć następująco:
1. za pośrednictwem poczty – wysłać na adres szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej, ul. Waleriana Batki 20, 21-311 Komarówka Podlaska
albo
2. zeskanować i przesłać e-mailem na adres: szkola@lokomarowka.pl
albo
3. przynieść do szkoły i zostawić w budynku na I piętrze (w oznakowanym miejscu)

Liceum Ogólnokształcące
Branżowa Szkoła I stopnia
w Komarówce Podlaskiej
ul. Waleriana Batki 20
tel.: 83 35 35 009
e-mail: szkola@lokomarowka.pl
www. lokomarowka.pl

 

Artykuł w prasie [pobierz]

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!