MATURA W KOMAROWSKIM LO

12 lipca 2016


Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej wykazali się wysoką wiedzą podczas egzaminu dojrzałości i napisali go na 96%!

Matura dla każdego ucznia kończącego szkołę średnią jest czymś najważniejszym, jest przepustką do dalszego kształcenia i osiągania sukcesów. Jest egzaminem, do którego człowiek przygotowuje się już od najmłodszych lat, dając z siebie wszystko by jak najlepiej wypaść i osiągnąć wysokie wyniki.

Tak też było w naszym komarowskim Liceum. Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2016 roku przystąpili wszyscy tegoroczni absolwenci LO. 25 uczniów dało z siebie wszystko osiągając 96 % zdawalności i tym samym wybili się ponad województwo lubelskie i średnią kraju.

Uczniowie wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy. Aż troje z nich napisało rozszerzoną maturę z języka polskiego na 100 %

Warto wspomnieć o naszym dwuletnim stypendyście ministra Mateuszu Burczaniuku, który był wybitnym uczniem i udowodnił to także podczas egzaminu dojrzałości. Mateusz osiągnął bardzo wysokie wyniki pisząc maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym na 94 %, na poziomie rozszerzonym na 100 %, matematykę na poziomie podstawowym na 100 %, rozszerzonym na 98 %, maturę z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym na 100 %, fizykę na poziomie rozszerzonym na 92 %. W części ustnej poszło mu równie dobrze i języki polski jak i rosyjski zdał na 100 %.

Wielki sukces naszych absolwentów zawdzięczamy nie tylko im samym, ale także nauczycielom i pedagogom, którzy z poświęceniem i zaangażowaniem przygotowywali uczniów do najważniejszego egzaminu dojrzałości w ich życiu.

Wyniki matur świadczą o tym, iż nie zawsze mała szkoła zlokalizowana gdzieś na wsi, gdzie wszyscy się znają ma niski poziom nauczania, jest niereformowalna i bez przyszłości. Wręcz przeciwnie, nauczyciele podchodzą do każdego ucznia indywidualnie, szybciej dostrzegą problem, mają lepszy kontakt z rodzicem mogąc wspólnie ukierunkować niesfornego ucznia.

O wysokim poziomie nauczania w naszej szkole świadczą także osiągnięcia naszych poprzednich absolwentów, którzy uzyskali bardzo wiele sukcesów w swoim życiu zawodowym i dziś chwalą się, że zawdzięczają to szkole, którą ukończyli i która otworzyła im drzwi do kariery.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim maturzystom, dziękujemy za takie wyniki i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym, a także osobistym. Powodzenia!!

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!