Międzypokoleniowe Spotkania z Astronomią

25 września 2019

Stowarzyszenie „Nadzieja i Przyszłość” w Komarówce Podlaskiej realizując projekt „Międzypokoleniowe Spotkania z Astronomią”  zorganizowała szereg imprez kulturalnych promujących naukę i lokalne dziedzictwo kulturalno-historyczne. Przeprowadzono : „Piknik astronomiczny” w Przegalinach Dużych, „Festyn Astronomiczny” i spotkanie popularnonaukowe „Uczymy się nieba” w Komarówce Podlaskiej. Działania zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!