,,Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1’’

17 sierpnia 2021

W lipcu 2021 roku odbył się odbiór końcowy robót związanych z montażem instalacji solarnej, instalacji fotowoltaicznej  oraz montażem kotłów na biomasę.

Podczas odbiorów zostało odebrane:

–  101 szt. instalacji solarnych;

– 1 szt. instalacji fotowoltaicznej;

– oraz 28 szt. kotłów na biomasę.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Komarówka Podlaska wpływająca na wzrost jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenia konkurencyjności obszaru.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!