Nabór do szkoły muzycznej w Radzyniu Podlaskim

29 kwietnia 2020

Trwają zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim na rok szkolny 2020/2021.

Kandydaci chcący rozpocząć naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim zobowiązani są złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły). W chwili obecnej, ze względu na zagrożenie epidemiczne, rejestracja kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie wniosku elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej szkoły www.psmrp.edu.pl

Wniosek należy złożyć do dnia 25 maja 2020r.

Szczegółowe informacje zamieszczone się na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA

PSM ma status szkoły publicznej – organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauczanie jest realizowane w dwóch cyklach kształcenia: 6-letnim lub 4-letnim.

Kształcenie w PSM obejmuje naukę gry na wybranym instrumencie w ramach regularnych, indywidualnych zajęć z pedagogiem – pracy opartej na relacji mistrz-uczeń. Uczniowie uczęszczają także na grupowe zajęcia teoretyczne: rytmika i kształcenie słuchu (klasy młodsze) oraz audycje muzyczne i kształcenie słuchu (klasy starsze). Ponadto uczeń może grać w zespole kameralnym, w orkiestrze lub śpiewać w chórze.

Radzyńska szkoła muzyczna stwarza uzdolnionym muzycznie dzieciom i młodzieży możliwość indywidualnego, nieodpłatnego kształcenia w zakresie muzyki oraz przygotowuje do dalszej edukacji muzycznej. Jest również instytucją kulturotwórczą – organizuje koncerty w wykonaniu uczniów, absolwentów oraz zaproszonych znamienitych wirtuozów.

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres e-mailowy PSM: szkola.muzyczna.radzyn@hot.pl

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!