NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

21 lutego 2018

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO LPR DLA
GMINY KOMARÓWKA PODLASKA NA LATA 2017-2023 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!
 

         Uprzejmie informujemy, że nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych, prowadzony w ramach opracowania  „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Komarówka Podlaska na lat 2017-2023”, został zakończony. W jego ramach zostało zgłoszonych 20 przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których lista została zamieszczona poniżej. Wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostaną umieszczone w LPR w ramach 2 list – Listy  nr 1- Podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnychlub Listy  nr 2 – Pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze zgłoszonymi przedsięwzięciami.

LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH W RAMACH NABORU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO LPR DLA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA NA LATA 2017-2023 PROWADZONEGO W DNIACH 20-24.04.2017 r.

 

 - fe_pt_rgb-1.jpg

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!